Konfliktlösning vid en tennisbana

Till skillnad från många andra bollsporter spelas en ansenlig andel av alla officiella tävlingsmatcher i tennis utan närvaro av domare, vilket glädjande nog nästan alltid fungerar alldeles utmärkt. Men ibland kan det uppstå konflikter ändå. Nedanstående är lite tips om hur man löser och/eller undviker några av de vanligaste konflikterna som kan dyka upp på en tennisbana.

Dessa tips kan vara bra att kunna om man agerar som en officiell tävlings- eller matchledare vid en match som spelas utan domare. De är även bra att känna till som spelare av sådana matcher.

Grundläggande regler

Om man följer nedanstående grundläggande regler så undviker man många onödiga konflikter.
 1. Spelarna dömer sin egen planhalva.
 2. Servaren skall alltid uttala ställningen högt och tydligt innan nästa boll spelas.
 3. Alla tveksamma bollar är inne - man spelar vidare tills bollen har dömts säkert ute av rätt spelare (se punkt 1).
 4. Fånga aldrig en boll i luften som är på väg att gå ut, även om det är hur uppenbart som helst - då förlorar man poängen!
 5. Man får alltid döma ut sin egen boll - förutom vid förstaserven!
 6. Oavsiktliga dubbelslag är OK - och det är spelaren som slog slaget som bedömer avsiktligheten (se punkt 1).
 7. Man får luta sig över nätet och racket får passera över nätet - men bollen måste först ha passerat över nätets vertikala förlängning. Man får dock inte röra vid nätet eller motståndarens planhalva med någon del av kroppen eller något man har på sig (eller har haft på sig och tappat). Se även punkt 1...
 8. Om man ska döma ut en boll så måste man sluta spela på bollen omedelbart (ett reflexslag är tillåtet dock). Man kan aldrig börja diskutera hur en tidigare boll i en slagväxling var.
 9. Vid spel utomhus på grus så spelas bollar generellt sett aldrig om på grund av osäkra bollbedömningar. Om man har dömt ut en boll och sedan direkt ändrar sig för att man ser på märket att den var inne så förlorar man poängen.
 10. Om man suddar ut bollmärket som det är diskussion om så ger man bort poängen till motståndaren.
 11. Var noga med att inte göra fotfel vid serven. Även om det är svårt att se fotfelet så är det trots allt mot reglerna.
 12. Eventuella åskådares åsikter om en boll var inne eller ute har ingen relevans för bedömningen och skall förbises av både spelarna samt tävlings- eller matchledarna.

Spelarna är oense om en boll var inne eller ute

Den absolut vanligaste konflikten i en match är att spelarna blir oense om en boll var inne eller ute. Om en spelare inte håller med om att en boll var ute så kan spelaren på ett hövligt sätt be den andre spelaren att visa märket. Tidigare fick man dock på inga villkor passera in på den andre spelarens planhalva - det har man dock ändrat lite på i en uppdatering av de Svenska tävlingsreglerna från 2010 - men spelar man utomlands så bör man se upp.... Om det ändå inte löser konflikten så gör man som tävlings- eller matchledare såhär:
 1. Fråga spelaren som dömde ut bollen om han/hon är säker. Om svaret är nekande så döms bollen till den andres fördel.
 2. Fråga båda spelarna om de är överens om vilket märke efter bollen som gäller. Kolla märket och ge ett domslut.
 3. Försök genom att fråga spelarna hur bollen spelades, och från vilken plats, räkna ut vilket märke som är det rätta, och ge därefter ett domslut.
 4. Annars kvarstår den ursprungliga bedömningen från spelaren som dömde ut bollen.

Spelarna är oense om vad ställningen är

Om spelarna är oense om vad ställningen är, tex för att man har glömt att flytta gamebollar, eller tappar bort ställningen i gamet, och man som tävlingsledare inte har bevakat matchen så att man vet ställningen, så löser man det genom att:
 1. Gå igenom de spelade gamen/bollarna och försöka räkna fram ställningen.
 2. I andra hand backar man tillbaka till den ställning som man senast kan komma överens om och börjar om där.

Fotfel

Som spelare i en singelmatch utan domare har man i princip ingen möjlighet att döma den andre spelaren för fotfel (se regel #1 i början). Det man får göra (tex om nätspelaren i en dubbelmatch märker fotfelen) är att hövligt påpeka detta för spelaren som gör fotfel, samt att om spelaren trots det fortsätter göra fotfel påkalla tävlingsledningens uppmärksamhet på detsamma.

Coachning

I en del matcher kan det tyvärr förekomma att (oftast) föräldrar till (oftast) juniorer inte kan låta bli att ge tips till sina barn. Detta är direkt förbjudet i reglerna men kan vara svårt att komma åt. Som tävlings- eller matchledare bör man hålla uppsikt efter eventuella sådana tendenser. Ett bra sätt att motarbeta det kan vara att helt sonika börja med att ställa sig bredvid föräldern ifråga, och om det inte hjälper påpeka att det faktiskt är förbjudet. Hjälper inte det bör tävlingsledaren tillkallas som kan utdela varningar/straff.

Övrigt

Om det blir mycket konflikter så kan man behöva bevaka en sådan match hårdare och eventuellt även tillsätta en domare om konflikterna eskalerar. Acceptera aldrig att spelarna börjar kalla varandra fula ord utan gå då direkt in och sätt stopp för det. Om det blir aktuellt med officiella varningar eller bestraffningar så är det endast tävlingsledaren som får utdela sådana, ej matchledarna.

Som tävlings- eller matchledare har man rätt att gå in och korrigera uppenbart felaktiga domslut och döma fotfel, men endast om man står och direktbevakar en match!

Jag kan starkt rekommendera att man skriver ut Svenska Tennisförbundets tävlingshandbok och läser igenom den samt tar med den som referensbok vid matcherna. Den innehåller mycket nyttig information om reglerna som gäller samt en lång lista över kvistiga fall som kan vara bra att känna till även om det är sällan vissa saker inträffar.

Tills sist - som tävlings- eller matchledare bör man undvika att lägga sig i en match om spelarna själva klarar av att på ett bra sätt lösa problemen som uppstår på banan. Tennis är trots allt en så kallad gentlemannasport!