Grepp

Racketgreppets sidor När det gäller hur man håller sitt racket finns det många olika skolor. Man skulle kunna tro att namnen på greppen har att göra med eventuella riktningar på själva racket, men det är fel - namnen kommer från de ställen där de vart populära. Continental är det ursprungliga greppet som användes i tennisens ursprung. Eastern är det grepp som blev populärt på USAs östkust och Western kommer från USAs västkust - Kalifornien.

Ett sätt att bestämma vilket grepp man använder är genom att kolla var pekfingrets knoge är placerad på greppet. Om vi använder bildens numrering (synvinklen är rakt bakifrån) så ska knogens placering vara enligt följande:

Grepp Placering
Continental Forehand / Backhand ("Hammargrepp") 4
Serve 4
Eastern Forehand 5
Semiwestern Forehand / Backhand 6
Western Forehand / Eastern Backhand 8 / 3