Dubbel

När det gäller dubbelspel i tennis så finns det ett antal grundläggande saker att tänka på för att få till ett effektivt spel.

Vinn nätet

Den absolut mest grundläggande och viktigaste detaljen är att "vinna nätet". Det par som kan ta kontrollen över nätspelet tvingar det andra paret till ett mycket svårare spel - antingen att slå en stenhård boll lågt över nät eller att lobba - båda som är svåra att hantera, och relativt lätta för paret framme vid nät att bemästra.

Serven

Den andra viktiga punkten är att få till en stabil serve. Den behöver inte vara särskilt hård, men det är viktigt att den är stabil och går in varje gång. Om man ofta slår en hård förstaserve, men som man ofta missar och sedan slår en lös andraserve så ger man lätt "bort" nätet till motståndaren.

Den som servar bör stå lite längre ut i sidled än när man normalt gör vid singelspel för att bättre kunna utnyttja sidovinklarna.

Vem "har" bollen?

En annan viktig detalj att tänka på är att om en står framme vid nätet och den andra är vid baslinjen så är det alltid baslinjespelarens ansvar att nå bollen. Om nätspelaren når bollen så är det en bonus, men baslinjespelaren måste alltid vara redo.

Om båda står bredvid varandra och bollen slås mellan spelarna så är det alltid den spelare som står "diagonalt" relativt den som slår bollen som har ansvaret att slå bollen om inget annan sägs!

Kommunikation

En fjärde punkt som är mycket viktig är att kommunicera med sin medspelare så att man alltid är överens om vem som gör vad på banan! Utan kommunikation blir någon spelare lätt överspelad.

Placering i banan

Målet för två medspelare är att befinna sig parallellt med varandra i banan. Man bör undvika att fastna i den allt för vanliga "en upp-en ner"-placeringen då den gör det allt för lätt för motståndarna att lägga svåra bollar mellan spelarna.

För den spelare som står framme vid nät när man servar bör man undvika att placera sig allt för långt fram (det blir oftast allt för svårt att hinna reagera där plus att man får ett begränsat manöverutrymme. En optimal position brukar vara ungefär mitt i serverutan.

Vid servemottagning bör den som inte tar emot serven placera sig på servelinjen för att ha bra uppsikt över densamma för att kunna bedöma om serven gick in eller ut (det är normalt den spelarens ansvar att bedöma om bollen är lång eller inte - liksom det är servemottagarens ansvar att bedöma om den är rätt eller fel i sidled)