Bokningsöversikt för Östergötland

Här visas en ögonblicksbild av bokningsstatusen av tennisbanor på olika anläggningar runt om i Östergötland. Inga garantier ges för att innehållet är korrekt eller aktuellt. För att boka en bana - klicka på anläggningens namn så förflyttas du till rätt bokningssida.

Bokningstatus 2022-06-27

Inomhus

TK Saab Mjölby TK Åby TK
Tid 1 2 3
06:00 - - -
07:00 - - -
08:00 - - -
09:00 - - -
10:00 - - -
11:00 - - -
12:00 - - -
13:00 o o o
14:00 o o o
15:00 x o o
16:00 o o o
17:00 o o o
18:00 o o o
19:00 o o o
20:00 o o o
21:00 o o o
22:00 - - -
26 lediga (54%)
(Saknar data)
Tid 1 2 3
06:00 - - -
07:00 - - -
08:00 - - -
09:00 - - -
10:00 - - -
11:00 - - -
12:00 - - -
13:00 o o o
14:00 o o o
15:00 o o o
16:00 o o o
17:00 o o o
18:00 o o o
19:00 o o x
20:00 o o o
21:00 o o o
22:00 o o o
29 lediga (57%)

Utomhus

TK Saab Åby TK
Tid 1 2 3 4
06:00 - - - -
07:00 - - - -
08:00 - - - -
09:00 - - - -
10:00 x x - -
11:00 x x - -
12:00 - - - -
13:00 o o o o
14:00 o o o o
15:00 o o o o
16:00 o o o o
17:00 o o o o
18:00 o o o o
19:00 o x o o
20:00 x o o o
21:00 x o o o
22:00 - - - -
33 lediga (52%)
Tid 4 5 6
06:00 - - -
07:00 - - -
08:00 - - -
09:00 x x x
10:00 x x x
11:00 x - -
12:00 x - -
13:00 o o o
14:00 o o o
15:00 o o o
16:00 o o o
17:00 o o o
18:00 x x x
19:00 x x x
20:00 x o x
21:00 o o x
22:00 o o o
21 lediga (41%)