Epost

Om man ber snällt så kan man få epostadresser på mail.grebo.net. Det körs en enkel epostserver som kan användas för att skicka och ta emot epost. Observera att detta är en liten och ganska långsam dator - inga garantier för tillgänglighet eller funktion ges! (Man får vad man betalar för :-)

Kontakta Peter Eriksson för mer information.

Krypteringscertifikat

För att skydda lösenorden som används för att skicka och läsa epost på servern så används kryptering. För att din epostklient ska godkänna kryptocertifikaten som används så behöver du ladda ner och installera nedanstående certifikat:

  [Rotcertifikat i PEM-format]
  [Rotcertifikat i DER-format]

Inställningar

 Generic Properties:
  SMTP Server:          mail.grebo.net
  Authentication allowed:    Ska vara ikryssad
  Secure Sockets when Sending:  STARTTLS
  
 Incoming Mail:
  Server:            mail.grebo.net
  Configuration:         IMAP
  Secure Sockets when Receiving: STARTTLS