Grebo.NET CA

Nedan finns "CA"-certifikatet för GREBO.NET i några olika format. Detta behöver installeras på datorn/telefonen/surfplattan för att de ska kunna prata på ett säkert och krypterat sätt med Mail & Web-tjänsterna på grebo.net. Detta "CA"-certifikat är giltigt i 10 år (fram till 2028) och används för att "signera" de specifika certifikaten för de olika tjänsterna mail.grebo.net & www.grebo.net (som har kortare livstid).

CA-certifikat för Windows

CA-certifikat för Linux

Apple autoconfiguration profile